Quay lại
Nhật
Tuyển dụng các ngành nghề Hàn, Sơn, giàn giáo, ống nước, chống thắm: 400 người Nông nghiệp: 50 người Chế biến thủy sản: 50 người; Đóng gói: 50 người May mặc 150 người ( ưu tiên biết may)
11/03/2016
Nhật
Tuyển thực tập sinh kỹ năng đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản ( 01 năm dành cho nữ ngành nghề chế biến thủy sản)
11/03/2016
Hội nghị XKLĐ
Cơ quan chủ trì: Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Cơ quan triển khai thực hiện: Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc Cơ quan đối tác phối hợp: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Trung tâm Lao động ngoài nước
27/10/2015
Hội nghị XKLĐ
Phối hợp với Tiểu ban chỉ đạo 71 huyện Bác Ái về tổ chức truyền thông quý 3/2015 về công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.
23/10/2015
Hội nghị XKLĐ
Đây là chương trình giúp cho nhũng người tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng có nguyện vọng được sang làm việc tại Nhật Bản với tư cách là ứng viên điêu dưỡng và hộ lý có cơ hội tham dự kỳ thi cấp Chứng chỉ quốc gia tại Nhật Bản.
21/10/2015
Hàn Quốc
Căn cứ Công văn số 407/TTLĐNN-TCLĐ ngày 28/7/2015 của Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Ninh Thuận thông báo đến những lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc về kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính, cụ thể như sau: Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MOEL) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA), kỳ thi tiếng Hàn EPS-TOPIK đặc biệt cho những người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc sẽ được tiến hành như sau:
31/07/2015