Quay lại
QUYẾT ĐỊNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Ngày cập nhật: 08/07/2019
Tin khác
KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 1/2019
KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NỮ ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN (KỲ 1 - NĂM 2018)
TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 01/2018
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG ĐI NHẬT BẢN
TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CHLB ĐỨC NĂM 2018-2019
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2017
TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
TUYỂN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT BẢN