Quay lại
QUYẾT ĐỊNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Ngày cập nhật: 08/07/2019
Tin khác
TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
CHO VAY VỐN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019 CHO NLĐ ĐĂNG KÝ NGÀNH SXCT VÀ XÂY DỰNG
THÔNG BÁO KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY VI TÍNH DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN
TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA
TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN QUA KÊNH BỘ LĐ-TB&XH
HỖ TRỢ VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI THANH NIÊN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, NGHĨA VỤ CÔNG AN
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA
TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐI LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 2/2019