Quay lại
THÔNG BÁO KỲ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Ngày cập nhật: 05/12/2018
Tin khác
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA
TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐI LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 2/2019
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐI LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY VI TÍNH NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2018
ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH LẦN THỨ 6 (quý I năm 2013) CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HẾT HẠN HỢP ĐỒNG, VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỌNG LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại Cộng hoà Liên bang Đức